Föreläsningar hösten 2018

Föreläsningar öppna för medlemmar måndagar kl 14.00 i Växhuset OBS! Ny plats.
Ingen anmälan behövs till föreläsningarna. De är avgiftsfria. Tänk på, när du betalar avgift för parkering, att föreläsningarna kan hålla på två timmar eller längre om diskussionen blir livlig. Det är störande både för föreläsare och åhörare om någon lämnar lokalen innan föreläsningen är slut. Hörslinga finns.
För icke medlemmar inträde 50 kr.

FÖRELÄSNINGAR HÖSTEN 2018

17 sept Samhällsutvecklingen, tekniken och brottsligheten
Värd Gunnar Holmdahl
I föredraget belyses hur brottsligheten anpassar sig till den tekniska utvecklingen och samhällets förändring. Stefan Karlmark är pensionerad åklagare med miljö och ekonomisk brottslighet som specialitet.

24 sept Hur Ångkraftverket blev Kokpunkten
Värd Gunnar Holmdahl
Harry Frank berättar en spännande historia, som börjar när elektrifieringen av Sverige på allvar tog fart i början av nittonhundratalet. Ångkraftverket byggdes då för att säkerställa att det ständigt fanns tillgång till el för den växande industrin. Byggnaden med hela sitt innehåll byggnadsminnesförklarades år 1999. Harry Frank har haft ett flertal viktiga befattningar inom ABB. Han är ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

1 okt Vinet – dess historia och kultur
Värd Claes Tillander
De äldsta hittade kärlen med vinrester är ca 8.000 år gamla och kommer från Kaukasus. Vinet spreds via fenicierna vidare runt Medelhavet. Därefter övertog först grekerna vinkulturen och sedan romarna, vilka kom att odla vin i en stor del av Europa. Jan Herrlin berättar om vinkultur under två årtusenden. Jan är själv besatt av vin och en storsamlare sedan fyrtio år.

8 okt Jazzen under 100 år
Värd Nils-Johan Bergsjö
Vid sekelskiftet 1900 uppstod jazzen i Louisiana USA. 1918 kom den till Sverige för att, under stor vånda och många ilskna kommentarer, till slut etablera sig. Idag lever jazzen ett hyggligt gott om än lite undanskymt liv i skuggan av bl.a. dagens pop- och dansbandseror. Claes Tillander kommer att kåsera om detta i sällskap med ett eller flera passande musikstycken.

15 okt Östersjöområdet 1918-2018, tider av förändring
Värd Nils-Johan Bergsjö
De ryska och tyska kejsardömenas fall möjliggjorde frihetskampen och frigörelsen 1918-1920 för flera länder i Östersjöområdet. Denna frihetskamp kan jämföras med den återvunna friheten 1991 och situationen idag i främst de Baltiska länderna. Stig Wahlström är f.d. ordförande i Senioruniversitetet, ordförande i Europaklubben och stor kännare av modern europeisk historia, och är dagens föredragshållare.
.
22 okt Att framföra Revolt Värd Gunnar Holmdahl
Vad är litterär revolt? Kan litteratur förändra världen? Ändå har skrivandet och läsandet av litteratur sedan lång tid tillbaka setts som något hotfullt. Texter har censurerats och förbjudits, författare har hotats, förföljts och till och med fängslats för det de skriver. Genom sin litteratur har de arbetat för att skapa och upprätthålla utrymmen för det fria ordet. Nobelmuseets Maria Stuge berättar om Dario Fo, Bob Dylan och Doris Lessings sätt att framföra revolt.

29 okt Aroshjärtat
Värd Nils-Johan Bergsjö
Azad Najar är en av grundarna till företaget Scandinavian RealHeart och huvudinnovatören bakom Aros Heart. I över 17 år har Azad jobbat med att få fram ett mekaniskt hjärta som ska rädda livet på hjärtsjuka människor. Vi får höra om hur projektet har fortskridit och hur hjärtat ska testas på människor.

5 nov Rättigheter i vård och omsorg
Värd Gunnar Holmdahl
Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen ger oss både rättigheter och skyldigheter. Vårdval, Kundval, Vårdgaranti och Egenvård. Hur kan jag som invånare veta vad jag har rätt till? Anne-Marie Svensson är Hälso- och sjukvårdsdirektör, region Västmanland. Hon har sett att många har svårt att hitta rätt när man behöver stöd och hjälp av samhället.

12 nov Frivilliggruppernas (FRG) arbete i Västmanland
Värd Martin Helander
Kommunerna i Västmanland leder arbetet när små eller stora katastrofer inträffar. Till sin hjälp har de grupper FRG med frivilliga personer. Bo Ljungblom är samordningsansvarig i Västmanland och berättar om hur man hanterar krissituationer som t ex den stora branden för några år sedan. Han berättar också om ”72-timmarskonceptet”, som ska göra det möjligt att klara sig utan el och vatten upp till 72 timmar.

19 nov ”Mord och många visor”
Värd Björn Widell
Pim Martinsson var polis i 47 år, 30 år i Stockholm och Rikskriminalpolisen och 17 år inom FN, Interpol, Europol och Frontex, med mångåriga utlands-stationeringar; Cypern, Namibia, Angola, Östtimor, Portugal och Polen och hundratals operationer till Afrika, Asien och Sydamerika. Med allvar, kärlek och humor berättar och sjunger han om ett långt och intressant polisliv, fyllt av spänning, kamratskap, glädje, sorg och ond bråd död.

26 nov Årets böcker
Värd Nils-Johan Bergsjö
Anna Duberg med kollegor från Västerås stadsbibliotek presenterar ett urval av höstens nyutkomna böcker.

3 dec Som när verkligheten sipprar in
Värd Martin Helander
Niklas Hjulström är sedan 2016 chef för Västmanlands teater. Han ger oss en bild av varför han har blivit teaterchef, vad som driver honom och vad han vill med teatern. Han ger också tillbakablickar på sitt liv som skådespelare, regissör och sångare. Han har sedan 1990 varit verksam på många teatrar och spelat i många filmer.