SUVs expedition

Ansvarig för SUVs expedition är: Sylvi Larhed

Ingegerd Carlson
Barbro Johansson
Gun Johansson
Christina Jönsson
Laila Olofsson
Birgitta Olsson

Telefonsvarare

För att underlätta för oss som av olika anledningar måste ringa och meddela er något som rör våra cirklar och resor vill vi be er som har telefonsvarare och fått ett meddelande via den att bekräfta att ni mottagit meddelandet. Det spar många samtal för oss.

Resor: Birgitta Olsson tel. 021-380073
Cirklar och övriga ärenden: Expeditionen 021-13 80 74, 38 00 73, mån-tor kl 09.00 - 12.00.
Klicka HÄR för att kontakta SUV per e-post.