Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

OBS! Användarinloggning behövs inte (endast för SUVs ansvariga).

Programkatalogen för hösten 2017 har skickats ut till alla
medlemmar tillsammans med nytt medlemsblad.
Finns även som PDF under Här kan du söka.
Information om Gunilla Zimmermanns cirklar finns som PDF under
Medlemsblad, Info

Fredag 15 september – Torsdag 21 september.
I Martin Luthers fotspår.
Det finns fortfarande
möjlighet att anmäla sig till resan. Anmälan fram till 10 augusti.
OBS! anmälan endast på hemsidan!

Våra nya adresser:
Smedjegatan 13, 722 13 Västerås
E-post: info@suvaros.se Hemsidan: www.suvaros.se

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Expeditionen når du enklast genom tel. 021-138074, 380073
Höstterminen öppet mån-tor kl 09.00 - 12.00 från 7 augusti till 14 december.

e-post info@suvaros.se

I samarbete med