Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

OBS! Användarinloggning behövs inte (endast för SUVs ansvariga).

Programkatalogen för våren 2018 har skickats ut.

Cirkel 406 Under samma himmel - men olika horisonter (fortsättningscirkel).
Kursen bygger på grundkursen med samma namn. Vi undersöker olika aspekter av tro och livssyn utifrån det vi har studerat om världsreligionerna i vår omvärld och i Sverige. Vi fördjupar oss i religionernas heliga texter och hur religion kan spela roll i etiska frågor. Vi diskuterar innebörden av den sekularisering som präglar samhället och undersöker nya former av religiös tro. (Cirkeln är en fortsättning på cirkel 405. De som har gått grundcirkeln har företräde.)

***************************************************************************************************************************

Våra adresser:
Smedjegatan 13, 722 13 Västerås
E-post: info@suvaros.se Hemsidan: www.suvaros.se

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Expeditionen når du enklast genom tel. 021-138074, 380073
Höstterminen öppet mån-tor kl 09.00 - 12.00 från 7 augusti till 14 december.

e-post info@suvaros.se

I samarbete med