Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

OBS! Användarinloggning behövs inte (endast för SUVs ansvariga).

Programkatalogen för våren 2018 har skickats ut.

Tyvärr har följande cirklar utgått på grund av för få anmälningar:
Numren är 415, 416, 421, 422, 427, 443, 434, 435, 438 och 443.

Våra adresser:
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
E-post: info@suvaros.se Hemsidan: www.suvaros.se

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Expeditionen når du enklast genom telefon 021-13 80 74, 38 00 73
Vårterminen öppet mån-tor kl 09.00 - 12.00 från 8 januari till 9 maj.

e-post info@suvaros.se

I samarbete med