Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

OBS! Användarinloggning behövs inte (endast för SUVs ansvariga).

Programkatalogen för våren 2018 har skickats ut.

Anmälningstiden har gått ut men det finns
några lediga platser kvar på följande cirklar:
415, 416, 421, 422, 427, 432, 434, 435, 436,
438, 441 och 443
).

Kontakta expeditionen för anmälan.

***********************************************************************************

Våra adresser:
Smedjegatan 13, 722 13 Västerås
E-post: info@suvaros.se Hemsidan: www.suvaros.se

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Expeditionen når du enklast genom tel. 021-138074, 380073
Höstterminen öppet mån-tor kl 09.00 - 12.00 från 7 augusti till 14 december.

e-post info@suvaros.se

I samarbete med