Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

OBS! Användarinloggning behövs inte (endast för SUVs ansvariga).

Programkatalogen för hösten 2018 har skickas ut per post till alla medlemmar.
Den finns också som pdf på vår nya hemsida suvaros.se

GDPR. Senioruniversitetet Västerås har ett medlemsregister med uppgifter om aktiva medlemmars medlemsnummer, personnummer, namn, adress och telefonnummer. Vi respekterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, om regler om hur man får behandla personuppgifter.

Våra adresser:
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
E-post: info@suvaros.se Hemsidan: www.suvaros.se

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Expeditionen når du enklast genom telefon 021-13 80 74, 38 00 73
Höstterminen öppet mån-tor kl 09.00 - 12.00 från 9 augusti till 13 december.

e-post info@suvaros.se

I samarbete med