Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

OBS! Användarinloggning behövs inte (endast för SUVs ansvariga).

Programkatalogen för hösten 2017 har skickats ut till alla
medlemmar. Finns även som PDF under Här kan du söka.

Många intressanta upplevelser finns nu under Resor

****************************************************************************

Föreläsningarna 23 oktober och 30 oktober skiftas.
Hemsidan är ändrad.

Våra nya adresser:
Smedjegatan 13, 722 13 Västerås
E-post: info@suvaros.se Hemsidan: www.suvaros.se

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Expeditionen når du enklast genom tel. 021-138074, 380073
Höstterminen öppet mån-tor kl 09.00 - 12.00 från 7 augusti till 14 december.

e-post info@suvaros.se

I samarbete med