Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

OBS! Användarinloggning behövs inte (endast för SUVs ansvariga).

Programkatalogen för hösten 2017 har skickats ut till alla
medlemmar. Finns även som PDF under Här kan du söka.
Under vecka 34 kommer Resor att uppdateras
med nya intressanta resor.

Senaste anmälningsdag till cirklar var den 10 augusti.
Kontakta expeditionen om eventuella lediga platser.

Våra nya adresser:
Smedjegatan 13, 722 13 Västerås
E-post: info@suvaros.se Hemsidan: www.suvaros.se

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Expeditionen når du enklast genom tel. 021-138074, 380073
Höstterminen öppet mån-tor kl 09.00 - 12.00 från 7 augusti till 14 december.

e-post info@suvaros.se

I samarbete med