Bli medlem

Medlemsavgiften är 450 kr per år. Ny medlem från 1 juli betalar 250 kr för höstterminen. Betala till plusgiro 494 52 30-3. Obligatoriska uppgifter är markerade med *. Personuppgifterna kommer att ingå i SUVs databas. Den används enbart för vår interna administration och uppgifterna lämnas inte ut till någon utomstående. Vår databas kräver i första hand telefonnr för fast telefoni som skrivs utan mellanslag med bindestreck. T.ex. 021-138074. Om fast telefon inte finns anges mobiltelefonnr på samma sätt.

Förnamn *

Efternamn *

Telefon *

Adress *

Postnr, Ort *

Epost

Personnummer*